Vergi Ziyaı Suçunun Cezası

Mükellefin, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesine rağmen bu olaydan doğan vergi borcunu Vergi Dairesi’ne bildirmediği veya bu borcu eksik bildirdiği durumlarda vergi ziyaı suçu söz konusu olmaktadır.

Vergi suçlarında cezalandırma ile mükelleflerin vergi ödev ve sorumluluklarını yerine getirmesi ve bu hususta sürekliliğin sağlanması hedeflenmektedir.Vergi ziyaı suçunun işlenmesi halinde, hem devlet gelir kaybına uğrar hem de kamu düzeni olumsuz etkilenir.vergi mali suçlar kategorisinde olup kasten işlenebileceği gibi taksirle de işlenebilir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 344. Maddesinde cezalar belirtilmiştir.Bu maddeye göre 341. maddede belirtilen hallere göre vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaına 359. Maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde ise bu ceza 3 kat arttırılır, bu fiillere iştirak edenler hakkında ise söz konusu ceza bir kat olarak uygulanır.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>