Trafik Kazasında Tazminat Davası

Trafik Kazasında Tazminat Davası

Trafik kazası, motorlu araçların karayolunda ölüm, yaralanma ya da maddi zarara neden olduğu kazalar olup bedensel ve maddi zararın giderilmesi için trafik kazası tazminat davası açılan kazalardır.

– İki veya daha fazla aracın çarpışması

– Çarpışan araçların zincirleme kazaya neden olması

– Sürücü hatasının neden olduğu kazalar

– Yol kusurlarının neden olduğu kazalar

– Motorlu aracın taşıdığı yolculara, çarptığı hayvan, nesne veya tesise zarar vermesi

– Aracın teknik arızasından kaynaklanan kazalar

Aracın imalat hatası nedeni ile yaptığı kazalar olarak çeşitlidir. Bunların yanında doğa olayları gibi engellenemeyen nedenlerle yapılan kazalar da trafik kazası olarak tanımlanır.

 Trafik Kazalarında Tazminat Davası

Trafik kazalarında maddi ve manevi tazminat davası trafik kazasından sorumlu olan tarafa açılan bir davadır. Gerek bedensel gerekse mal varlığında meydana gelen zararın karşılanmasını kapsar. Hukuki dayanağı ise haksız fiilin ortaya çıkmasıdır. Kasten, ihmal veya tedbirsizlik nedeni ile meydana gelen trafik kazasında bir başkasına zarar veren şahıs zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Borçlar kanununun 41. maddesinde haksız fiil kapsamı belirtilmiştir. Trafik kazası sonrası meydana gelen zararın tazmini maddi ve manevi olabilir.

Ölüm durumunda cenaze giderleri, ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının uğradığı zararın tazmini, ölümün hemen gerçekleşmemesi durumunda tedavi masrafları için zarara uğrayan taraf veya yakınları tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Bedensel zararlarda kazanç kaybı, tedavi giderleri, çalışma gücünün azalmasından doğan kayıplar, ekonomik olarak gelecekle ilgili ortaya çıkan kayıplar için tazminat davası açılabilir.

Manevi tazminat davaları ise kazada zarara uğrayan tarafın manevi olarak uğradığı kayıp ve hasarların karşılanması için açılmaktadır.

 Trafik Kazası Sonrası Tazminat Davasını Açabilecek Kişiler

Meydana gelen bir trafik kazasında yaralanma söz konusu ise yaralanan taraf bizzat kendisi karşı tarafa maddi manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Uğradığı iş gücü kaybı, tedavi masrafları ve diğer maddi hasarın tazmini için maddi tazminat davası, uğradığı stres, üzüntü ve keder için manevi tazminat davası açabilir.

Ağır yaralanma veya ölüm halinde zarara uğrayan tarafın yakınları maddi manevi tazminat alma hakkına sahiptir. Ağır yaralanmalardan kasıt uzuv kaybı veya organların hayati fonksiyonlarını yerine getiremeyecek duruma gelmesidir. Kol veya bacak kopması, göz kaybı gibi yaralanmalar ağır ağır bedensel yaralanma olarak tanımlanır.

Ölüm durumunda ölen kişinin eşi, çocukları, evli değilse anne babası maddi manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir.Amca, dayı veya nişanlı gibi diğer yakınların tazminat davası açabilmeleri için ölen kişinin sağlığında kendilerine destek verdiğini ispatlamaları gerekir. Yani ölüm durumunda bu destekten yoksun kaldıklarını ispatlamakla yükümlüdürler.

 Trafik Kazasında Maddi Manevi Tazminat Davası Açma Süresi

Trafik kazasında zarara uğrayan tarafın maddi manevi tazminat davası açma süresi 6098 Sayılı yeni Türk Borçlar Kanununun 72. maddesine göre 2 yıldır. Yani 2 yıl içerisinde mağdur olan taraf dava açmak zorundadır. Tazminat davası açmak için zaman aşımı ise 10 yıl olarak belirlenmiştir.

 Kimlere Trafik Kazası Tazminat Davası Açılır?

Trafik kazası haksız fiil olarak kabul edilen ve maddi manevi tazminat davasının haksız fiilin sorumlusu olan tarafa karşı açılan davalarla zararı tazmin edilen kazadır. Ölüm, yaralanma veya maddi hasarın tazmini için aracın sürücüsüne, aracın sahibine, aracı işleten kişi veya kuruma ve sigorta şirketine açılabilir. Trafik kazasında mağdur olan taraf hayatta ise borçlar kanunun 41. 45. Ve 47. maddelerince kendisi, vefat etti ise yakınları söz konusu kişilere trafik kazası maddi manevi tazminat davası açma yetkisine sahiptir.

 Trafik Kazası Tazminat Davasının Görüldüğü Mahkeme

Trafik kazasında maddi manevi tazminat davalarının görüldüğü birkaç mahkeme mevcuttur. Trafik kazasının meydana geldiği yerdeki mahkemede, davalı veya davacının ikamet ettiği yerde, ya da trafik sigorta şirketinin bulunduğu yere bu davalar görülmektedir. Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesidir. Trafik sigortasına açılan mahkemeler ise Asliye Ticaret Mahkemesinde görülür.

 Ölümlü Trafik Kazasında Tazminatla Giderilen Zararlar

Ölümlü trafik kazasında maddi manevi tazminat davası açılarak meydana gelen zararın tazmini istenebilir. Bunlar; ölüm halinde cenaze masrafları, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi masrafları için maddi tazminat davası ve manevi olarak duyulan acının tazmini için manevi tazminat davasıdır.

 Yaralanma Durumunda Trafik Kazasında Tazminatla Giderilen Zararlar

Yaralanma durumunda da yine maddi manevi tazminat davası açma durumu vardır. Yaralanan kişinin tedavi masrafları, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalması veya yok olması nedeni ile maddi tazminat davası ve uzuv kaybı söz konusu ise yaralı yakınları manevi tazminat davası açılabilir.

 Trafik Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat Miktarının Hesaplanması

Doğrudan uğranılan zararın somut olarak hesaplandığı maddi tazminat davasında maluliyet oranı baz alınırken, iş gücü kaybı yaşı ise 72 üzerinden dikkate alınır. Malulun maaşı her ay için maluliyet oranı ile çarpılır. 35 yaşında olan biri 65 yaşına kadar aktif 72 yaşına kadar 7 yıl pasif çalışacak şekilde düşünülerek hesap yapılır. Manevi tazminat hesabında ise duyulan acının ve kederin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanır. Burada da kriter olayın meydana geliş şekli, sosyal ve ekonomik durum, her iki tarafın kusur durumu ve hak ve nesafet kurallarıdır.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>