Memurun Disiplin Suçlarında Savunma Hakkı

Demokratik düzenin temel kurallarından biri savunma hakkıdır. Bu hak yalnızca yargı mercilerin önünde değil, disiplin soruşturmalarında da vazgeçilmez bir haktır. Anayasa’nın 36. Maddesindeki “hak arama hürriyeti” içerisinde yer alan savunma hakkı ayrıca Anayasa’nın 192/2 maddesinde de güvence altına alınmıştır.DMK madde 130’da da eş konuda düzenleme yapılmıştır.

Disiplin cezası verilmesi anına kadar her aşamada ilgilinin bilgilenme hakkı, talebi reddetme hakkı, kararın değiştirilmesi adına hukuksal başvuru gibi haklar, savunma hakkı dahilindedir.Savunma hakkına saygı hukuk devleti ilkesinin de bir gereğidir.İşleme konu bütün belgelerin incelenebilmesi adil yargılanma hakkının bir parçasıdır.

Disiplin Cezasına İdari İtiraz ve İptal Davası Açma Süresi

Verilen disiplin cezası memurların mesleki yaşamını etkileyeceğinden hakkında ceza tayini edilmmiş memurlara savunma hakkı kapsamında itiraz hakkı verilmiştir.

Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarına karşı Disiplin Kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulmasına karşı Yüksek Disiplin Kuruluna 7 gün içinde itiraz edilebilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezasına karşı idari itiraz yolu bulunmadığından kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesi nezdinde iptal davası gerekir.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>