Maddi ve Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Dava konusu ne olursa olsun, fiil veya işlemle karşılaşan kişi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Örneğin, iş kazasında yaralanan kazazede, doktor hatasıyla zarar gören hasta, boşanma davasında eşler maddi manevi tazminat davası açabilirler.

Tazminat nedeni, hukuk dışı işlenen bir fiil sebebiyle bir kişinin ölümü ise ölenin destekte bulunduğu yakınları da maddi tazminat davası açabilirler.bu tür tazminatlara “destekten yoksun kalma tazminatı” denilmektedir.ölen kişinin birinci dereceden yakınları veya ölenin kendisine destekte bulunduğunu ispat edebilen herkes maddi ve manevi tazminat davası açabilirler.

Herhangi bir destek almamalarına rağmen ölümden üzüntü duyan birinci derece yakınlar da manevi tazminat davası açabilirler(Borçlar Kanunu md. 56/2). Yaralanma durumlarında yaralı yakınlarının maddi tazminat isteme hakları yoktur.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>