İş Kazasıda Tazminat Davası Açma ve Detaylar

İş Kazası Tazminat Davaları

Bir çalışanın, iş yerinde çeşitli nedenler ile geçirdiği kazalar sonucunda açılan tazminat davalarına, iş kazası tazminat davası adı verilmektedir. Maddi ve manevi olmak üzere iki türü olan bu tazminat davalarının açılabilmesi için kanunlar ile belirlenen bazı şartlar mevcut bulunmaktadır. İş kazaları belirlenen hükümler çerçevesinde gerçekleşmiş ise, bu kazaları yaşayanların iş kazası tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır.

 İş Kazası Tazminat Davaları Hangi Şartlarda Açılabilir?

İş kazası bir çalışanın çalışmakta bulunduğu iş yerinde yaşadığı fiziksel veya ruhsal her türlü travma olarak tanımlanabilir. Bir kazanın iş yerinde yaşanmış olması, bunun iş kazası olarak tanımlanmasını sağlamaktadır. Yani yaşanan kazanın hangi koşullarda yaşandığı, ne sebeple oluştuğu gibi kriterler, bu tanımı yapmak için esas alınmaz. İş kazası olarak tanımlanabilen her olay maddi veya manevi bir tazminat davasının konusu olmaktadır. Hatta iş yerinde geçirilen kalp krizi de bu davaların bir konusu olabilmektedir.

İş kazası tazminat davaları kapsamında, bir çalışanın görev nedeni ile iş veren tarafından başka bir yere gönderilmesi ve bu esnada oluşan kazaları da içermektedir. Çünkü söz konusu olan kişi görev nedeni ile bir yere gönderilmiş ve kaza iş nedeni ile meydana gelmiştir. Dolayısıyla yaşadığı olay iş kazası kabul edilerek, tazminat davası açılabilir.

İş kazalarından dolayı açılan tazminat davaları geniş kapsamlı bir konudur. Buna göre iş nedeni ile yaşanan her türlü kazada, tazminat davası açma hakkı doğmaktadır. Açılacak olan mahkemede bu kazanın ne koşullarda gerçekleştiği ve iş verenin kusurlarının neler olduğu tespit edilecek, verilecek olan hüküm tanıkların dinlenmesi, kanıtların incelenmesi sürecinden sonra gerçekleşecektir. İş kazası yaşayan kimselerin dava açabilmek için kanunlar tarafından belirlenen süreye ve prosedüre riayet etmeleri gerekmektedir.

 İş Kazası Tazminat Davaları Nasıl Açılır?

İş kazası geçiren kimselerin dava açabilmeleri için kendilerine tanınan süre 10 yıldır. Yaşanan bir kaza nedeni ile mağdur olanlar, bu zaman zarfında dava açabilirler. Bu süre, yaralanmada olduğu gibi ölümle sonuçlanan iş kazlarında da aynıdır.

İş kazası davaları, yetkili iş mahkemelerine başvurularak açılabilir. Başvurulacak olan iş mahkemesi, kazayı yaşayan kimsenin ikamet adresinde olabileceği gibi iş yerinin adresine bağlı olan iş mahkemesi de olabilmektedir. Davanın açılabilmesi için öncelikle bir dava dilekçesi yazılması ve bu dilekçede dava konusu olan olayın ana hatları ile dikkat çeken şekilde özetlenmesi çok önemlidir. Bu sebeple dava dilekçelerinin profesyonel avukatlar tarafından yazılması daha etkili sonuçlar vermektedir. Dilekçenin yazılmasının ardından dava açılarak, mahkeme süreci başlamaktadır.

İş kazası tazminat davalarının süresi genel olarak 1.5 veya 2 yıl gibi bir zaman zarfıdır. Bu süre içerisinde davaya tanıklık eden herkes dinlenir, kanıtlar incelenir ve iş verenin bu iş kazasının yaşanmasında hatalarının olup olmadığı, kazanın yaşandığı iş yerindeki iş güvenliği önlemlerinin neler olduğu gibi konular tüm detayları ile gözden geçirilir. Bu aşamalardan sonra verilen karar neticesinde, tazminat ödenip ödenmeyeceğine hükmedilmektedir.

 Maddi ve Manevi İş Kazası Tazminat Davalarının Tazminat Miktarı Nedir?

Maddi ve manevi iş kazası tazminat davalarında ödenecek olan tazminat miktarının belirlenmesi için bazı hesaplamalar ve yöntemler bulunmaktadır. Bu belirlemede, öncelikle yaşanan olayın boyutu ve çalışanın bu olaydan görmüş olduğu zarar çok önemlidir.

Maddi tazminat davalarında esas alınan kriterler, yaşanan yaralanma veya diğer sorunlar nedeni ile çalışan kimsenin iş gücünün azalması, çalışamayacak hale gelmesi ile doğan zararları, bu kimsenin tedavisine ait masrafları, bir vefat söz konusu ise cenazeye ait masrafları karşılamaktır. Ayrıca bu davalarda verilen tazminat ile kaza geçirenin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin, çalışan kimsenin iş gücünü kaybetmesi ile düştüğü zorlukların da karşılanması gerekmektedir.

Manevi tazminat davalarında yaşanan durum, maddi tazminatlardan daha farklıdır. Bu davalar genellikle bir kişinin ölümü söz konusu olmuş ise, bu kimsenin yakınları tarafından açılmaktadır. Manevi tazminatın ödenmesinde ve tazminat miktarının belirlenmesinde yaşanan olay, bu olayın sonuçları tüm detayları ile incelenmektedir. Yaşanan kaza olayının iş yerindeki güvenlik koşullarının yetersizliğinden doğması veya olayda hukuka herhangi bir diğer aykırılık tespit edildiği halde, mahkeme tarafından bu durumların boyutuna bağlı olarak bir tazminat miktarı belirlenir ve bu miktarın davacıya ödenmesine hükmedilir.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>