İş Kazası Sonrası Ne Yapılmalı?

İşveren veya işçilerin iş kazası sonucunda çıkabilecek bir ihtilafta maddi, manevi menfaat ve hak kaybına uğramamaları adına iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında yetkinleşmiş hukuk bürolarından danışmanlık almaları faydalarına olacaktır.

  • Sigortalı iş kazasına karıştığı takdirde, işveren en kısa sürede bölgede yetkili olan kolluk kuvvetlerine(polis,jandarma vs.) iş kazasını bildirmelidir.
  • Gereken sağlık yardımları yapılmalıdır.
  • İş kazası tutanağı tutularak (varsa) şahitlerin ifadeleri eklenmelidir(Bu tutanak bildirim formu yerine geçerek soruşturma aşamasında önem arz eder).
  • Kaza sonrası 3 gün içinde ilgili sosyal güvenlik kurumlarına bildirim formu ile birlikte haber verilmelidir.
  • Bir dosya hazırlanarak çalışanın işe giriş belgesi, girişteki sağlık raporu, eğitim belgesi,kaza öncesi 4 aya ait hesap pusulaları ve diğer sertifikaların da dahil olduğu tüm evraklar bu dosyada korunmalıdır(evraklarda eksiklik olmaması önemlidir).

örnek iş kazası tutanağı indir

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>