Vergi Hukuku

Devletin mali yönden gerçekleştirdiği faaliyetlerin hukuk açısından değerlendirilmesine denir. Mali hukuk ise, kamu içerisindeki gelir ve giderlerin denkleştirilmesine ilişkin tüm hukuki kuralları ifade etmektedir. Vergi hukuku, mali hukukun bir alt dalıdır.

Hukukun alt bölümlerinden olan gelirle ilgilenmektedir. Resim, harç, harcamalara katılma payı, şerefiye ve vergi miktarı gibi benzeri gelirle alakalı bir hukuk dalıdır. Kamu hukuku içinde yer almaktadır. Bu hukuk dalının kapsamı da; Vergi Usul Hukuk ve Vergi Uyuşmazlıkları Hukuku, Vergi Ceza Hukuku ve Vergi İcra Hukuku bulunmaktadır.

 Vergi Mahkemelerinde Dava Konuları

Devlet verginin alacaklısı olduğundan, toplama yetkisi yerel yönetimlere aittir. Her vatandaş komu giderlerinin karşılanması açısından mali gücü ölçüsünde vergi ödemekle görevlidir. Devletin egemenlikten kaynaklanan otoritesi vergilendirme işlemlerinde kullanılabilmektedir. Vergi mahkemelerinde dava açmanın belirli bir süresi bulunmaktadır. Bu süre 30 gün olarak belirlenmiştir. Vergi hukuku; Devletler Umumi Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza hukuku, Yargılama ve Takip Hukukları ile yakından ilişkilidir.

Vergi mahkemelerinde belirli dava konuları olmaktadır. Verginin tarihi, haciz, takdir ve tadilat komisyonu kararları, ihtiyatı haciz, vergi cezası kesilmesi, mevcut verginin kaynakta kesinti yoluyla alınması ve tecil isteğinin reddi davaya konu olabilecek işlemlerdendir. Vergi hukukunda yer alan kaynaklar bağlayıcı ve yardımcı kaynaklardır.

 Vergi Hukukunda Avukat Hizmetleri

Vergi mevzuatı karışık ve değişken bir yapıya sahip olduğundan, sorunların çözülebilmesi için vergi avukatı hizmeti alınabilir. Büyük bir vergi cezasına çarptırılmak kişinin özgürlüğünü tehdit edeceğinden, önem arz etmektedir. Ayrıca kişilerin iktisadi hayatlarının sonlanması da söz konusu olabilmektedir. Vergi avukatları; Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere tüm vergi kanunlarına ilişkin konularda hizmet vermektedir. Dava vekilliği olarak verilen hizmetler; vergi suç ve cezaları adına yapılan savunma vekilliği işlemleri, gümrük mevzuatından kaynaklanan vergi sorunları için birtakım idari yargı davaları, vergi borcu icra takiplerinde vekillik ve vergilendirme işlemi ve vergi uyuşmazlıklarından kaynaklanan çeşitli davaları kapsamaktadır.

Vergi borcu sebebiyle ortaya çıkan uzlaşma görüşmeleri, fatura ve irsaliye denetimi ile bu işlemlerin düzenlenmesi, şirket içerisinde vergi denetiminin gerçekleştirilmesi ve bu denetim işlemlerinin vergi usulüne uygun olarak düzenlenmesi, mirasçılara vergi sorumluluğu için verilen danışmanlık hizmeti ile vergi hukuku için düzenlenmesi istenen belge ve defterlerin düzgün bir şekilde denetlenmesi ve düzenlenmesi vergi avukatının danışmanlık hizmetleri arasında yer almaktadır. Bütün bunların dışında, mesai saatleri içerisinde telefonda danışmanlık hizmeti verilmesi de mümkündür. Her insan sahibi olduğu servetin ve harcamaların ölçüsünde vergisini ödemekle yükümlüdür. Vergi konusunda bir sorunla karşılaştığınız takdirde, vekil veya danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.