M&A

Birleşme Ve Devralma Danışmanlığı

Şirketler gelişen ve değişen ekonomik koşullarda daha güçlü olmak için güçlerini birleştirme ya da şirketlerin alım satımı işlemlerini yapabilmektedir. Birleşme ve devralma nedir? Birleşme iki işletme yönetiminde bulunan yetkilerin uygun şart ve koşullarda anlaşarak güçlerini birleştirmesi ve sonraki süreçte tek bir şirket şeklinde işlerini yürütmeleridir. Devralma ise bir şirketin tamamen başka bir kişi ya da şirket tarafından tüm hakları ve işletme şekli ile alınmasıdır. Bu sürecin profesyonel bir şekilde gerçekleşmesi ile sağlıklı ve kanunlara uygun bir şekilde birleşme ya da devralma işlemi yapılması mümkün olmaktadır.

 M&A Danışmanlık

Şirketlerin güçlerini birleştirmesi ya da alım, satım yapmak gibi güçlenmeye yönelik işlemlerinde danışmanlık hizmetleri profesyonel bir şekilde verilmektedir. Bu danışmanlık hizmetleri Birleşme ve devralma (Mergers & Acquisitions) m&a olarak adlandırılmaktadır.

 -Her iki şirketin de faaliyet alanları ve kapasiteleri detaylı bir analiz sürecinden geçerek incelenmektedir.

 -Firmaların tüm işlemlerinin değerlendirilmesi ve bundan sonraki süreçte izlenebilecek yolların planlama çalışmaları yapılmaktadır.

 -Yönetimlere ve yatırımcılara sunulmak üzere finansal, yönetimsel ve operasyon içerikli bilgilerin detaylı bir şekilde incelenmesi ve de rapor halinde hazırlanmasıdır.

 -İkili görüşmeler ile durum değerlendirmesi yapılması ile gerekli olan işlemlerin ve mevcut durumun değerlendirilmesi yapılmaktadır.

 -Tüm bu çalışmaların kaliteli ve güvenilir bir bilgi birikimi ile yapılması danışmanlık hizmeti sonuçlarının başarısını arttırmaktadır.