İş Hukuku

İş Hukuku Ve Özellikleri

İş ilişkilerini konu edinen bir hukuk dalı olan iş hukuku nedir ve iş hukukunun kapsamına hangi konular dâhildir gibi soruların yanıtları, özellikle son dönemlerde araştırılmaktadır. İşçi, işveren ve iş konularını ele alan, işçiler ile işveren arasında yaşanabilecek uyuşmazlıkları kanunlar kapsamında düzeltmeye yarayan hukuk dalıdır.

İş ilişkisi içinde olan herkes iş hukuku kurallarına uymak zorundadır. Bireysel ve toplu olmak üzere iki ana bölümde incelenmektedir. Genel olarak küçük işletmelerde hizmet akdi yöntemi ile başlayan işveren ve işçi arasındaki ilişkiler, bireysel iş hukuku ile düzenlenir. Büyük işletmelerde ise işçi ve işveren tarafından topluluk şeklinde temsil edilen iş yerlerinde toplu iş hukuku kanunları uygulanır.

İş Hukukunun Temel Özellikleri Nelerdir?

İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen iş hukuku özellikleri iki temel ilke ile ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki işçilerin korunması, diğeri ise işçilerin yararına yorum yapılma ilkesidir. Bunun dışında iş hukukunun temel özellikleri şunlardır:

-İş hukukunda işçinin korunması ön plandadır,

-İş hukukunun kuralları genel olarak nisbi emredici özelliktedir,

-İş hukukunda işçi lehine yorum geçerli olmaktadır,

-İş hukuku kapsamında işçinin kişiliği önem taşımaktadır,

-İş hukuku çerçevesinde yönetime katılmak mümkün olmaktadır,

-İş hukuku karma niteliğe sahip bir hukuk dalıdır,

-İşçilerin onurunun, şerefinin, kişiliğinin ve haysiyetinin korunması ön plandadır,

-İşçilerin sendika aracılığı ile yönetime katılabilmesi mümkündür,

-İş hukuku kapsamında bir hüküm ile ilgili tereddütte kalınması halinde, işçinin lehine yorum yapılmaktadır.