Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Dernek ve Vakıf Hukuku

Gerçek ve tüzel olmak üzere en az 7 kişinin, kazanç paylaşma dışında ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan kişi toplulukları dernek olarak tanımlanır. Derneklerin kazanç paylaşma gibi bir amacı yoktur. Dernekler, temel amaçlarını gerçekleştirmek için ticari faaliyetlerde bulunmaktadır.

Gerçek ya da tüzel kişilerin, mal ve haklarının sürekli bir amaca yönelik özgülenmesi ile meydana getirilen ve tüzel kişiliğe sahip olan mal topluluklarına vakıf denir. Topluma yarar sağlamak için kurulmuş olan yasal topluluklardır.

 Vakıf ve Dernek Hukuku

Türk Medeni Kanunu’na göre, dernekler ve vakıflar hukuku kapsamında önceden izin almadan dernek kurma hakkı herkese tanınmıştır. Fiil ehliyeti bulunan herkes, dernek kurabilir. Bununla beraber, dernek kurmaya ya da derneğe üye olmaya zorlama yasaktır. Türk Hukukunda dernek ile vakıflara tüzel kişilik tanındığı gibi, kötü niyetli adımları engellemek için de sıkı prosedürler uygulanmaktadır. Dernek ile vakıfların faaliyetleri çok eskilere dayanmaktadır.

 Dernek ve Vakıf Hukuku İşlemleri

Dernek ile vakıfların kurulması veya kurulmuş olan dernek ile vakıfların yasal mevzuatlara göre şekillendirilmesi gibi birçok konu dernekler ve vakıflar hukuku kapsamına girmektedir. Dernek ve vakıf üyelerinin yaşadıkları hukuki anlaşmazlıklar, hukuk kapsamında çözüme kavuşturulur.

Dernek ve Vakıflar Hukuku kapsamında, dernek ile vakıfların kuruluş işlemleri ve bu kuruluşların organları ile kararlarının hukuki denetimi yapılır. Ayrıca bu kuruluşların işleyişi ile fesihlerine ilişkin davalar da bu hukuk türüne bağlı olarak düzenlenir.