Dava ve Tahkim

Dava ve Tahkim Hukuku

Bir hakkın, devletin temel yargılama oranı olan mahkemeler aracılığı ile kullanılmasına dava hukuku denir. Başlı başına bir iddia olan davalar farklı gruplarda incelenmektedir. Tahkim ise bir çözüm yöntemi olarak bilinir. Yaşanan uyuşmazlıklar, resmi yargı organları dışında taraflar tarafından belirlenmiş olan hakemler tarafından çözüme kavuşturulmaktadır.

 Dava ve Tahkim Hukuku Kapsamı

Ticari sözleşmeler nedeni ile meydana gelen uyuşmazlıkların çözümlenmesine ilişkin davalar, Dava ve Tahkim Hukuku kapsamında değerlendirilir. Yerli ve yabancı hakemlerin kararlarının ise Türkiye’de tanınması tahkim alanını kapsar.

Türkiye’de alternatif çözüm yollarının gelişmesi ile dava açmaya gerek kalmadan sorunların taraflar arasında çözülmesi sağlanır. Bu anlamda “Tahkim Nedir?” sorusu sık sık gündeme gelmektedir. Tahkim anlaşması sayesinde dava açılmadan, hakem heyeti aracılığı ile sorunlar çözülebilmektedir. Anlaşma sağlanması halinde ise sorunlar Türk hukukuna göre değil, farklı ülkenin hukukuna göre çözümlenmektedir.

Bir nevi uyuşmazlık çözüm yöntemi olan tahkim için kurulan mahkemelerde bir ya da üç hakem bulunur. Tahkim Mahkemelerinin temel görevleri, hukuk kurallarının doğru bir şekilde uygulanması ve uyuşmazlıkları çözecek tahkim kararlarının verilmesinin sağlanmasıdır. Tahkim kararları kesin ve bağlayıcı bir özelliğe sahiptir.

 Tahkim Süreci Nasıl İşler?

Tarafların yazılı olarak yaptıkları anlaşmaya göre değişen tahkim sürecinde hangi konularda tahkime gidilmesi gerekir? Uluslararası bir öneme sahip olan tahkim yolunun kullanılabilmesi için iki temel şart bulunmaktadır.

Öncelikle taraflar arasında yaşanan uyuşmazlığın, tahkim yolu ile çözüme kavuşturulabileceğine dair irade anlaşması yapılmalıdır. Ayrıca yaşanan sorunun tahkim yargılamalarına uygun bir anlaşma olması gerekir.

Taşınmaz mallar üzerinde bulunan ayni haklar ya da her iki tarafın da iradesine uymayan işlemler nedeni ile yaşanan uyuşmazlıklar, tahkime elverişli değildir. Bunlar dışında yaşanan her türlü uyuşmazlık için tahkime gidilebilmektedir.

Tarafların yazılı anlaşmasına bağlı olan tahkim sürecinde, taraflar yaşanan uyuşmazlığın adli mahkemeler dışında tahkim kurulunca çözümlenmesini ister ise tahkim anlaşması yapılır. Hem taraflara hem de hakemlere önemli seviyede esneklik sağlayan tahkim iki farklı yargılanma özelliğine sahiptir.

Kurumsal tahkim işlemlerinde, bazı idari servislerin gerçekleştirilmesi tahkim kurumu tarafından yapılmaktadır. Ayrıca yaşanan her türlü uyuşmazlık için kesin kararı yalnızca tahkim kurulu vermektedir.