Destekten Yoksun Kalma Davası Hakkında Bilgiler

Destekten Yoksun Kalma Davası Süreci

Herhangi bir neden ile hayatını kaybeden kişilerin desteğinde yoksun kalan kişiler, sorumlu kişilere destekten yoksun kalma davası açma hakkına sahiptir. Vefat eden kişinin desteği ile geçinen ve ölüm nedeni ile bu destekten mahrum kalan kişilerin mağduriyetlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

 Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davası Ne Demektir?

Vefat eden kişinin yakınları, ölüm olayından sorumlu olan kişilere hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilmektedir. Verilen bu hak ile ölen kişinin yakınlarının eski hayatlarına devam etmeleri amaçlanmış ve mağdur olmaları engellenmek istenmiştir.

Destekten yoksun kalma tazminatının alınabilmesi için mutlaka ölüm durumunun gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Yaşanan olay nedeni ile yaralanan ve sakat kalan kişilerin yakınları, destekten yoksun kalma davası açamazlar.

 Destekten Yoksun Kalma Tazminatını Kimler Alabilir?

Maddi tazminat davası türü olan destekten yoksun kalma davasının açılabilmesi için ölen kişinin ölmeden önce yakınlarından birine destek olması gerekir. Buna göre, yaşarken o kişiden destek almayan kişi, ölüm durumunda destekten yoksun olma hakkına sahip değildir.

Destekten yoksun kalarak mağdur olan ve dava açmaya hakkı olan kişiler aile bireyleri olabilir. Bunun dışında bu haktan yararlanmak için ölen kişi ile kan bağı olması zorunlu değildir.

Açılacak olan davada, ölen kişiden maddi destek aldığını ispat eden anne, baba, kardeş ya da üçüncü bir kişi, maddi ve manevi tazminat için dava açma hakkına sahiptir. Ancak anne, baba, eş ve çocuklar arasında hukuki anlamda destek olduğu kabul edilir ve desteğin ispatlanmasına gerek duyulmaz. Bunun dışında, üçüncü şahısların destek aldıklarını ispat etmesi gerekir.

Dava edilen kişi ise dava eden kişinin, ölen kişiden maddi destek almadığını belgeler ile ispatlayarak maddi ve manevi tazminat ödemekten kurtulabilir. Bu durumu değerlendirmek tamamen mahkeme heyetinin elindedir.

 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İş ya da trafik kazası nedeni ile hayatını kaybeden kişilerin yakınları, destekten yoksun kalma tazminatını nasıl alacaklarını merak etmektedir. Bu tazminatın alınabilmesi için vefat durumunun gerçekleşmiş olması gerekir. Kişinin yaralanmış olması ya da yoğun bakımda olması gibi durumlarda dava açma hakkı yoktur.

Olayın niteliği dava sürecini doğrudan etkiler. Bu tazminatı alacak olan kişilerin, ölen kişiden destek aldığınız ispatlayarak maddi tazminat davası açması gerekmektedir. Trafik kazası nedeni ile ölüm gerçekleşmiş ise bu duruma sebep olan sürücü, aracın sahibi ve sigorta şirketleri tazminattan ortak olarak sorumludurlar.

Trafik kazasından dolayı gerçekleşen ölüm nedeni ile tazminat ödemesi gereken ilk olarak sigorta şirketidir. Trafik sigortasını aşacak bir tazminat kararı verildiği zaman ise araç sahibi ve sürücüler kalan kısmı ödemekle yükümlüdür.

Günümüzde gereken tedbirler alınmadığı için sık sık iş kazaları meydana gelmektedir. Doğru eğitim verilmemesi, güvenlik kurallarına uyulmaması gibi çeşitli nedenler ile ölümle sonuçlanan iş kazaları görülmektedir.

Ölümle sonuçlanan iş kazaları yaşanması durumunda, vefat eden işçinin maddi destek alan yakınları destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmektedir. Vefat eden kişinin yakınlarının mağdur olmasını engellemek amacı ile bu tazminat verilmektedir.

 Dava İçin Yetkili Mahkeme

Kural olarak, dava edilen kişinin ikametgâhının bulunduğu yerin mahkemesine destekten yoksun kalma davası açılmalıdır. Eğer ortada birden daha fazla davalı var ise maddi ya da manevi tazminat davası davalılardan birinin ikamet adresinin yer aldığı mahkemede açılabilmektedir.

Davalı olan taraf vakıf ya da şirket ise, işyeri merkezinin yer aldığı mahkemede dava açılabilmektedir. Ölümlü trafik kazası, ölümlü iş kazası, kasten – taksirle adam öldürme suçu gibi nedenler ile tazminat davası açılabilir.

 Dava Açma Süresi ve Zamanaşımı Süresi

Destekten yoksun kalma nedeni ile açılacak olan tazminat davasının, zarar ile tazminat yükümlüsünün öğrenilmesinden itibaren 2 yıl zamanaşımı süresi vardır. Haksız fiillerde olay anında her zaman zarar ortaya çıkmaz. Kazadan sonra tedavi aşaması gibi süreler dâhil edilerek, ölüm gününden sonra zamanaşımı süresi başlatılır.

Tazminat ödemekle yükümlü olan kişi ya da meydana gelen zarar sonradan öğrenilse de, her durumda destekten yoksun kalma davası kapsamında maddi ve manevi tazminat talep edilebilmektedir. Bu durumda da 10 yıllık zamanaşımı süresi vardır.

 Tazminat Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Ölen kişinin, ölmeden önce maddi destek sağladığı kişiler destekten yoksun kalma tazminat davası açma hakkına sahiptir. Bu dava kapsamında tüm belgeleri inceleyen mahkeme, davalı tarafın ödeyeceği tazminat tutarını hesaplamaktadır. Bu hesaplamada şu bilgilerden yararlanılır:

-Olay günü

-Vefat edenin yaşı

-Raporun tarihi

-Eş – çocuk için AGİ

-AGİ ücreti

-Kalan ömrün hesabı

-Eşin yaşı

-Çalışma süresi

-Anne – baba yaşı

-Var ise çocukların yaşı

Bu genel bilgiler ışığında tazminat hesaplaması yapılmaktadır. Bilirkişi tarafından hazırlanan durum raporunun olmasına dikkat edilmelidir. Bu sayede olayda kimin sorumlu olduğu net bir şekilde görülür.

İş kazası, trafik kazası ya da diğer herhangi bir kazada kusurlu taraf var ise ve ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu yakınları var ise sorumlu tarafa dava açılmaktadır. Mahkeme heyeti, raporları ve ifadeleri inceleyerek kararını verir.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>