Boşanmalarda Miras Paylaşılır mı?

Eşler boşanırken sadece ortak hayatını değil, ekonomik ortaklıklarını da bitirirler. Bunun bilinmesi gerekir. Bu yüzden boşanmanın maddi sonuçları eşler arasında sıklıkla tartışmaya sebep olur.Boşanma sonrası mal paylaşımının nasıl yapılacağı,

evlilikte edinilen mallarda hangi eşin ne kadar söz sahibi olduğu, aynı zamanda ailelerinden kalan mirasın paylaşıma dahil olup olmayacağı da çekişmelere sebebiyet verebilir.

Aileden kalan miras, boşanmada direk olarak mal paylaşımına dahil olmaz. Eşin, ailenizden kanlan mirastan pay alması söz konusu değildir.Fakat mirastan elde edilen gelirle kazanılan diğer taşınır/taşınmaz mallar mal paylaşımına dahil olacaktır.

Mal paylaşımı hususu, bireylerin en fazla hak kaybı yaşadığı durumlardan birisidir.Hak kayıplarının önüne geçebilmek adına bireylere boşanma avukatından danışmanlık almaları önerilir.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>