Boşanmada Tazminat Türleri Nelerdir?

Boşanmada Tazminat Talebi Ve Boşanma Tazminatı Türleri

Boşanma tazminatı, boşanma davalarında sıkça gündeme gelen bir konudur. Bir evliliğin kanun nazarında sona ermesinde tazminat talep edebilmek için, bazı şartlar bulunmaktadır. Eğer bu şartlar karşılanıyorsa, boşanma davası ile birlikte tazminat talebi de mümkündür. 4721 sayılı Kanun uyarınca bu hak, boşanma davalarındaki taraflara verilmektedir.

  Hangi Durumlarda Boşanma Tazminatı Alınır?

Boşanma tazminatı talep edebilmek için, kişinin bu evlilik sırasında maddi veya manevi bazı zararlar görmüş olması gerekmektedir. Örneğin, kişi evli kaldığı süre içerisinde kendi birikimlerini eşinin yaptığı hatalar yüzünden kaybetmiş ise, veya kişisel haklarına saldırıda bulunulmuş, şiddet görmüş, psikolojik baskıya maruz kalmış ise, boşanma tazminatı alınması mümkündür.

Boşanma tazminatı almayı gerektirecek durumlar, evliliklerde sıklıkla yaşanmaktadır. Bu olaylar yaşanırken şüphesiz ki hiç kimse tamamen kusursuz değildir. Ancak tazminat talep eden tarafın, karşı taraftan daha az kusurlu olmasına gerek duyulmaktadır. Aksi halde evlilikte yaşanan olaylarda her iki taraf da birbirine karşı aynı oranda kusurlu olacak ve bu durumda da tazminat talebi mümkün olmayacaktır.

Boşanma davalarında tazminat talebi iki türlüdür. Maddi tazminat ve manevi tazminat olarak adlandırılan bu tazminatlar, birbirinden farklı konuları içermektedir. Herhangi bir boşanma davasında karşı taraftan tazminat talebinde bulunulmadan önce bu iki tazminat türü arasındaki farklılıkları bilmekte yarar vardır.

  Maddi Tazminat Nedir?

Evli çiftlerin evlilikleri süresince birbirine maddi olarak verdikleri zararlar söz konusu ise, bu durumda maddi tazminat davası açılmalıdır. Örneğin, aşırı müsrif bir eş, eşinin birikimlerini ve kazançlarını geleceği hiç düşünmeden harcamış olabilir. Veya kumar oynayan bir eş, eşinin sahip olduğu mal varlığını kumarda kaybetmiş olabilir. Yine alkol uyuşturucu gibi bağımlılıkları olan bir eş, eşinin biriktirdiği parayı veya sakladığı ziynet eşyalarını bu kötü alışkanları için harcamış olabilir.

Bunlar güncel yaşamda evliliklerde karşılaşılan sorunlardır. Veya bunun yerine evlenirken işi olan bir kadın, eşinin isteği üzerine ya da çocuk sahibi olduktan sonra işini bırakmak zorunda kalabilir. Bu eş, bu zaman zarfında çalışamadığı için maddi bir zarara uğramış kabul edilebilir. Bu ve buna benzer olaylarda maddi tazminat davası açılabilir.

Maddi tazminat davalarında talep edilecek olan bedel, tazminat hukuku hükümlerine göre yapılacaktır. Bu bedelin belirlenmesinde en etkili kriter, tazminat talep edilen tarafın maddi durumudur. Ayrıca evlilik süresinde yaşanan olaylar neticesinde tarafların ne kadar kusurlu olduğu da önemli bir kriter olmaktadır. Bu evlilikte hangi hakların ihlal edildiği ve her iki tarafın da menfaatleri göz önünde bulundurulacaktır. Maddi tazminat davası açmak isteyenler bilmelidir ki, tüm bu nitelikler göz önünde bulundurularak belirlenen maddi tazminat bedelinin üzerinde bir tazminat talebi, mümkün değildir. Mahkemeyi yöneten hakim, belirlenen tazminat bedeli üzerinden bir karara varacaktır.

  Manevi Tazminat

Boşanma davalarında maddi tazminat gibi manevi tazminat da talep edilebilir. Manevi tazminat, kişilerin kişilik haklarına saldırıda bulunulması sonucunda istenilen bir tazminat türüdür. Bir kimsenin karşı taraftan manevi tazminat talep edebilmesi için evlilik süresince kanunlar ile belirlenen bazı halleri yaşamış olmasına gerek vardır. Mesela, eşi tarafından aldatılan bir kimse, manevi tazminat davası açabilir. Aynı zamanda böyle bir durumda açılan manevi tazminat davası, aldatan eşin birlikte olduğu diğer kişiye de açılabilir. Çünkü bu aldatma hadisesi, eşin dışında bir üçüncü kişiyle yaşanmıştır.

Aldatılan eşin, bu her iki tarafa da dava açma hakkı bulunmaktadır. Ancak manevi tazminatların hesaplanması, maddi tazminatlarda olduğu gibi çok net rakamlar üzerinden yapılamaz. Bunun için tarafların yaşadıkları olaylar ve bu olaylar süresinde ne denli yıpranmış oldukları gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır.

Manevi tazminatın hesaplanmasında başka bir kriter de yine maddi tazminat bedeli hesaplamada olduğu gibi kişilerin ödeme gücüdür. Yani sahip olunan maddi güç, bu tazminatın belirleyici bir noktası olarak kabul edilir. Çünkü bu davalarda amaç, zarar gören kimsenin zararını karşılamak ama bununla birlikte diğer tarafı zora düşürmemektir. Manevi tazminat tek seferde ve toplu biçimde ödeneceği için bu ödemenin kişiyi zorlamamasına özen gösterilecektir.

  Boşanmada Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Kanunlar tarafından belirlenen şartları yerine getiren herkes, boşanmada tazminat talebinde bulunabilir. Bu talep için öncelikle bir dava dilekçesinin oluşturulması gerekmektedir. Bu dilekçenin profesyonel bir üslup ile oluşturulması ve dilekçede tazminat talebinin nedenlerini açıklamak son derece önemlidir. Dilekçenin hazırlanmasının ardından Aile Mahkemelerine müracaat edilerek tazminat davası açılmaktadır.

Tazminat davalarının açılacağı Aile Mahkemeleri, kişilerin ikamet ettikleri bölgede görev yapmakta olan Aile Mahkemeleridir. Dava dilekçesi teslim edilip, mahkeme açılırken davacı tarafından nispi harç yatırılması istenecektir.

Dava görülürken, kişilerin evlilik sırasında yaşadıkları mağduriyeti mahkemeye ispatlamaları istenecektir. Bunun için kanıtların incelenmesi ve şahitlerin dinlenilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bunlar hakim tarafından incelenip, dinlenildikten sonra eğer gerçekten de ortada bir mağduriyet söz konusu ise, mahkeme tarafından tazminatın ödenmesine hükmedilir. Ancak aksi bir karar çıkmış ise, her iki taraf da tazminat talebinde kesinlikle bulunamaz.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>