Boşanma Nedir? Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Türk Medeni Kanunu’na göre herhangi bir sebepten ötürü evlilik birliğinin sarsılması ve devam ettirilememesi halinde kişilerin başvurabileceği hakka “boşanma” deniyor. Bu bağlamda da eşinden ayrılmak isteyen herkes boşanma davası açmak için 

Aile Mahkemelerine başvurabiliyor. Ancak boşanma davası açarken de dava sonucunda da hak kaybına uğramamak için iyi bir boşanma avukatına ihtiyacınız olduğunu hatırlatalım. Alanında uzman boşanma avukatlarından profesyonel danışmanlık ve vekillik hizmeti almayı ihmal etmemelisiniz.

Tek taraflı olarak da açılabilen boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılıyor. Ayrılmak isteyen çiftlerin boşanmanın koşulları bakımından anlaşmaya varmalarıyla beraber işletilen dava süreci anlaşmalı boşanma davası olarak işliyor ve çok daha kısa süre içerisinde dava istenen koşullarla sonuçlanabiliyor. Ayrılmak isteyen çiftlerin bazı konularda anlaşma sağlayamaması halinde ise boşanma davası çekişmeli olarak görülüyor. Her iki dava türünde de boşanma avukatının önemli bir rolü olduğunun altını bir kez daha çizelim.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açılması konusunda bazı prosedürler var ve bu prosedürlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi oldukça önemli. Her şeyden önce boşanmanın gerçekleşebilmesi için geçerli sebeplerin olması gerekiyor. Bu sebeplerin ispatlanabilmesi de özellikle çekişmeli boşanma davaları sürecinde ayrıca önem taşıyor. Dava dosyasında boşanmanın gerekçelerinin ifadelerle belirtilmesi gerekiyor. Yine dava sonunda talep edilen her şey detaylı şekilde dosyada ifade edilmeli. Süreç çekişmeli olarak devam ediyorsa dosyasına delil niteliğindeki bütün belgelerin ilave edilmesi gerektiğini bilmelisiniz. Boşanma davası sürecinde her türlü bilgi ve detayın avukatlarla paylaşılması da davanın seyrini etkileyebiliyor. Her zaman dürüst olmak, açık ve net davranmak gerekiyor.

Boşanmanın Nedenleri

Eşlerden birinin evi ve eşini terk etmesi, karşılıklı ya da tek taraflı yapılan onur kırıcı davranışlar boşanma sebepleri arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra aile içi şiddet ve hayata kast etmek, şiddetli geçimsizlik ve eşler arasında uyumsuzluk, zina, eşlerden birinin suç işlemesi ise en sık konu edilen boşanma sebepleri olarak sıralanabilir.

Boşanma Sebepleri

Boşanma nedenlerini oranlarla anlatmak gerekirse boşanan çiftlerin yüzde 40’ı aşk bittiği için, yüzde 36’sı aldatma nedeniyle bu yola başvuruyor. Boşanma sebepleri arasında yüzde 30’la yalan söylemek yine baş sıralarda yer alıyor. Sürekli kavga ettikleri için ayrılmak istediklerini söyleyen çiftlerin oranı yüzde 20. Bunları yüzde 20 ile romantik olamamak, yüzde 20 ile bekâr hayatını özlemek, yüzde 20 ile kariyer hedefleri, yüzde 18 ile aile ile uyumlu olmama ve yüzde 15 ile ilişkideki diğer sorunlar takip ediyor.

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de 2018 yılında evlenen çift sayısı 553 bin 202 iken, boşanan çift sayısı 142 bin 448. İstatistikler, bir önceki yıla göre boşanan çiftlerin sayısında yüzde 10,9’luk bir artış olduğunu işaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu kaba evlenme hızının binde 6,8, 2018’de kaba boşanma hızının ise binde 1,75 olduğunu söylüyor. Her bin kişilik nüfusa karşılık gelen evlenme sayısına “kaba evlenme hızı”, her bin kişilik nüfusa karşılık boşanma sayısına “kaba boşanma hızı” denildiğini burada belirtelim. Maddelerle en sık karşılaşılan boşanma sebepleri ise şunlar:

 • Eşlerin birbirilerine karşı saygısız tutumları, aşağılama
 • Aşırı güvensizlik ve gereksiz kıskançlık tavırları
 • Eşlerin birbirlerine karşı duygusal ve cinsel ilgisizlikleri
 • Eşlerden birinin zenginleşmesi ve buna bağlantılı olarak ailesini ihmal etmesi
 • Evlenmeden önce birbirini çok iyi tanımama
 • Eşlerin evlilik birliği içerisindeki maddi ve manevi sorumluluklarını yerine getirmemesi
 • Üvey çocuklara karşı uygulanan şiddet
 • Psikolojik şiddet
 • İnanç ve ideoloji farklılıkları
 • Erkeğin çalışmaması ve kadını zorla çalıştırması
 • Kötü alışkanlıklar, alkol ve madde bağımlılığı
 • Çocuk sahibi olamama
 • Genç yaşta yapılan evliliklerin daha sonra travmalara yol açması
 • Eğitim ve statü farklılıkları

Boşanma Davası Nereye Açılır?

Boşanma davası üç yere başvurarak açılabiliyor. İkametgahın bulunduğu yerdeki adliyeye, diğer eşin ikametgahının bulunduğu yerdeki adliyeye veya son altı aylık süreçte birlikte ikamet edilen yerdeki adliyeye başvuruda bulunarak boşanma davası açılabiliyor. Ancak evraklarınızın eksiksiz olduğundan emin olmalısınız. Dava Aile Mahkemelerinse görülerek sonuca bağlanıyor.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>