Boşanma Davası Nasıl Açılır, Sonuçları Nelerdir?

Aile Hukuku kapsamında yer alan boşanma davaları günümüzde en sık karşılaştığımız dava türlerinden biri. Çünkü özellikle modern çağın bir getirisi olarak evlenmek kadar boşanmak da doğallaştı ve aslında kolaylaştı. Şimdilerde evlilik birliğini devam ettiremeyen eşler kendi aralarında pek çok konuda uzlaşma sağlayarak boşanmayı tercih ediyor. Böylelikle hem dava daha kısa sürede sonuçlanıyor hem de yıpratıcı bir süreç yaşanmasının önüne geçiliyor.

 Boşanma davasının nasıl açıldığına değinmeden önce boşanma davasının türlerinden söz etmek daha doğru olur. İki türlü boşanma davası var. Bunlardan ilki daha kısa sürede ve tartışmasız bir şekilde sonuçlandırılabilen anlaşmalı boşanma davasıdır, bir diğeri ise aralarında belli başlı konularda anlaşmaya varamayan eşler açtığı bir dava türü olan çekişmeli boşanma davasıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Boşanma dava türlerinden biri olan çekişmeli boşanma davaları eşlerin belli başlı konularda aralarında anlaşmaya vararak ayrılamadıkları zaman görülen bir boşanma davası olarak karşımıza çıkıyor. Boşanma avukatları da dahil olmak üzere artık pek de tercih edilen bir süreç olmadığının altını çizmekte fayda var. Çünkü süreç içerisinde yaşanan her durum hem davanın seyrini hem de sonucu etkileyebiliyor. Peki, bir boşanma davasını çekişmeli hale getiren unsurlar nelerdir, diye soracak olursanız… Boşanma sebebi ilk sırada yer alıyor. Eğer ortada aldatma gibi özel sebeplerden kaynaklı bir boşanma durumu varsa, anlaşmalı boşanmak pek mümkün olmuyor. Özellikle aldatıldığını düşünen eş tarafından açılan bu davalarda haksızlığa uğradığını düşünen eş maddi manevi tazminat taleplerinde bulunabiliyor. Bununla birlikte ayrılmak isteyen eşlerin aralarında varsa müşterek çocuğun velayeti, nafaka gibi konularda uzlaşı sağlamaları pek kolay olmuyor. Bu konularda uzlaşmak sağlamak için alanında uzman ve deneyimli bir boşanma avukatının önemli etkileri olabildiğini de buradan hatırlatalım.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Her dava açma sürecinde olduğu gibi çekişmeli boşanma davası açılması sürecinde de öncelikle bir boşanma dava dilekçesi hazırlanması gerekiyor. Bu dilekçede davalı ve davacı tarafın kimlik ve adres bilgiler eksiksiz şekilde yer aldıktan sonra boşanmaya sebep olan ayrıntılarıyla ve varsa tüm delilleriyle birlikte yer almalı. Davacı tarafında neler talep ettiği de dilekçede madde madde ve tüm ayrıntılarıyla yazılmalı. Tüm bunlar tamamlandıktan sonra hazırlanan dilekçe ve evraklarla birlikte Aile Mahkemesine başvurmak gerekiyor.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresi konusunda bir standart yok elbette. Bunda dava konusu ve talepler oldukça etkili. Öte yandan davanın seyri sırasındaki gelişmeler de çekişmeli boşanma davalarının süresini etkileyebiliyor. Davaya bakan hakimin ek incelemeler isteyip istemeyeceği de önemli. Ancak çekişmeli boşanma davalarının 6 aydan kısa sürmediğini bilmelisiniz. Hatta 2-3 yıl aralığında sonuçlandığını söylemekte yarar var.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi daha ılımlı geçen bir süreçten söz ediyoruz. Ayrılmak isteyen ama sürecin uzamasından rahatsızlık duyan eşler, bir an önce normal hayat akışına dönebilmek adına anlaşmalı boşanmayı tercih ediyor. Özellikle arada bir de çocuk yoksa direkt olarak anlaşmalı boşanma yoluna gidiliyor. Ancak anlaşmalı boşanma davasının en önemli özelliği dava günü her iki tarafın da mahkeme salonunda bulunma zorunluluğu. Anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini her iki taraftan da hakim özellikle duymak istiyor. Eşlerin nafaka, müşterek çocuğun velayeti, mal ve eşya paylaşımı gibi konularda uzlaşıya vardıktan sonra açtıkları davalara anlaşmalı boşanma davası deniyor.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma olduğu için bir avukat desteğine ihtiyaç duyulmadığını düşünmeyin. Her dava sürecinde profesyonel destek hak kaybına uğramamak adına önemli… Anlaşmalı boşanma davalarında eşler arasında uzlaşma sağlamak adına iyi bir boşanma avukatına ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için de yine çekişmeli boşanma davasında olduğu gibi önce dava dilekçesi oluşturmanız gerekiyor. Aynı hususlar bu dava dilekçesi için de geçerli elbette. Ancak buna ek olarak bir de anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması gerekiyor. Bunlarla birlikte Aile Mahkemesine başvuru yaparak anlaşmalı boşanma davası açılabiliyor.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası genel olarak çok kısa sürüyor. En fazla 6 ay süren bu dava sürecinin tek celsede noktalandığı durumlar dahi var. Ancak burada kritik nokta hakimin ikna olması. Eğer hakim eşlerin boşanma kararı konusunda ya da anlaşmaya vardıkları konularda tatmin olmadıysa ve yeniden inceleme istediyse dava uzayabiliyor veya hakimin bazı konuları reddetmesi halinde süreç çekişmeli boşanma davasına dönüşebiliyor. Öte yandan eşlerden birinin dava sırasında boşanma kararından vazgeçmemesi de önemli.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma davalarında dava dilekçesine ek olarak bir de boşanma protokolü hazırlanması gerektiğini söylemiştik. Bu protokolde anlaşmaya varılan her konu tek tem ve açık ifadelerle yazılmalı. Müşterek çocuğun kimde kalacağından varsa nafaka talebine, talep edilen nafakanın türüne ve miktarına, mal ve eşyaların ne şekilde bölüşüldüğüne kadar her konuda yapılan anlaşma detaylarıyla protokolde yer almak zorunda. Eğer eşlerden biri diğerinden boşanma tazminatı talep ediyorsa bunun da miktarı boşanma protokolünde yer almalı.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>