Adli Ve İdari Süreçlerde Zamanaşımı Nasıl Hesaplanır?

Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

Devamını Oku

Maddi ve Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Dava konusu ne olursa olsun, fiil veya işlemle karşılaşan kişi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Örneğin, iş kazasında yaralanan kazazede, doktor hatasıyla zarar gören hasta, boşanma davasında eşler maddi manevi tazminat davası açabilirler.

Devamını Oku

Vergi Ziyaı Suçunun Cezası

Mükellefin, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesine rağmen bu olaydan doğan vergi borcunu Vergi Dairesi’ne bildirmediği veya bu borcu eksik bildirdiği durumlarda vergi ziyaı suçu söz konusu olmaktadır.

Devamını Oku

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir?

Alkollü araç kullanma veya başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olacak şekilde trafikte araç sürülmesiyle veya trafik kazasına neden olunmasıyla meydana gelir (TCK md.179).

Devamını Oku

Boşanmalarda Miras Paylaşılır mı?

Eşler boşanırken sadece ortak hayatını değil, ekonomik ortaklıklarını da bitirirler. Bunun bilinmesi gerekir. Bu yüzden boşanmanın maddi sonuçları eşler arasında sıklıkla tartışmaya sebep olur.Boşanma sonrası mal paylaşımının nasıl yapılacağı,

Devamını Oku